Blog
02 september, 2015 - 01:04 | Reacties staat uit voor Terugblik(je): Compassiedag door de ogen van de examenklas. | Categorie: Compassie, Dashboard, Docenten, Leerlingen 

Dinsdag stond het eerste deel van de dag in het teken van Compassie. Er draaiden een aantal verschillende programma’s waar compassie op de een of andere manier in voorkwam. De examenleerlingen kregen een bijzondere rol: zij gingen de overige groepen in om te kijken en waar mogelijk mee te bespreken. Hieronder een paar indrukken van hen, opgetekend door leergroepbegeleider Floor.

 

‘In leerjaar 1 gebeurde dit aan de hand van de documentaire over Mr. Kanamori, een Japanse leraar in het basisonderwijs. Deze leraar is in zijn klas op een speciale manier met groepsvorming en compassie bezig. Kanamori maakte best wel indruk op de leerlingen en ze hebben erg serieus gewerkt. Ze waren er zelfs een beetje stil van.’

 

Wie erg benieuwd is kan de docu gewoon op Youtube kijken:

 
In klas 2 tot en met 4 zijn er clips van rappers bekeken. In de klas 2A werd er eerst gesproken over grote ‘wereldverbeterende’ doelen, zoals het voorkomen van oorlogen. Na de clip werd de leerlingen gevraagd om in een speeddatesessie hun eigen doelen met elkaar te bespreken. Wat opviel was dat de doelen op zichzelf en op anderen gericht waren. Doelen werden genoemd zoals “anderen erkennen”, “minder racistisch zijn” en in verschillende bewoordingen de wens om te investeren in sociale contacten en er voor elkaar zijn. Hier kwam direct de compassie in terug.

 

Daarnaast waren doelen gericht op zichzelf, vaak met betrekking tot school of het zelf gelukkig worden. Dat laatste is ook onderdeel van compassie, want je moet eerst met jezelf compassie kunnen hebben en daarna kan je pas beter oprecht compassie met een ander hebben. En natuurlijk staat het een ieder vrij om aan het begin van het schooljaar ook gewoon “doelloos” op te schrijven. Een greep uit de notities van de speedates:

 

IMG_4448

 

 

Klassen 4 en 5/6 kregen een inleiding over hoe compassie een rode draad in het leven van een persoon is gaan vormen. Yara Vrolijks (20), studente Filosofie, schrijver, blogger, en oprichter van het Committee MindfulCo bij University College Utrecht vertelde haar verhaal. Vanuit haar eigen belangstelling en opvoeding raakte ze langzaam steeds meer benieuwd naar de kernvragen die wij ons hier ook stellen: hoe kunnen we het beste met onszelf en elkaar omgaan?

 

IMG_4426

 

 

Yara is nu verbonden met de Nederlandse organisatie die zich inzet voor het Handvest voor Compassie, en organiseert een interessante bijeenkomst voor internationale studenten, die we graag vermelden:

 

In de leergroepen is aan iedereen gevraagd het Handvest voor Compassie te ondertekenen. Een mooi gebaar vinden we het, om te onderschrijven dat we ons best gaan doen de Gouden Regel te hanteren: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dank voor de handtekeningen.

 

IMG_4449

 

Leergroep 5/6 is ook in de andere leergroepen gaan kijken. Hen viel op dat door de leerjaren heen de doelen steeds concreter werden met oog op de toekomst. Dit werd door de leerlingen uit de examenklas ook als logisch gezien, omdat door de groeiende algemene ontwikkeling een steeds realistischer wereldbeeld ontstaat en leerlingen steeds beter weten wat ze willen en waar ze voor staan. Ook als dit grote doelen betreft.

 

Nog een observatie: ‘Dit jaar was het wel opvallend dat de leerlingen uit de lagere leerjaren dit gemakkelijk in grote getale doen, waar hogere leerjaren vaker uitspreken het lastig te vinden om hun handtekening te zetten.’ Het zou misschien ook wel raar zijn als alle leerlingen in deze leeftijdscategorie hun handtekening zouden zetten. ‘Stom gedoe, dat compassie, na een week gelden gewoon de schoolregels’, zo is het commentaar een enkele keer te beluisteren. En ook dat is waar.

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.

Webdesign: Webgrades