Blog
25 juni, 2015 - 02:39 | Reacties staat uit voor Kennisnet onderzoek: PLEION-scholen geven meer richting, ruimte en ruggensteun. | Categorie: Leerlingen, Onderwijsontwikkeling, Ouders, PLEION 

cito

 

Cijfers zeggen niet alles, dat is een van de grondvesten van goed onderwijs. Dus er is meer dan een diploma of CITO-toetsen. Dat weten we. En wat is dat, hoe ‘meet’ je dat? Leerlingen deden eerder dit jaar mee aan een enquête. Bedankt daarvoor overigens. Hierbij de terugkoppeling. Bottomline: eigentijds, zelfsturend leren gebeurt op PLEIONschool Orion. Hoe komt die conclusie tot stand? Gekeken is hoe deze scholen hun leerlingen eigentijdse vaardigheden aanleren en hoe zij dit doen. Wat werkt? En waarom? Dit heeft Kennisnet daadwerkelijk gemeten via een evaluatie-instrument dat ontwikkeld is door TNO. De opdracht werd in PLEION-verband gedaan, deze scholen werden met reguliere scholen vergeleken op zelfsturend leren in drie onderdelen: ervaren van richting, ruimte en ruggensteun.

 

 

Uit de analyse van de gegevens van de groep Pleion-scholen en de groep reguliere scholen zijn significante verschillen zichtbaar:

  • Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte en iets meer ruggensteun bij hun school dan dat leerlingen in het regulier onderwijs dat bij hun school ervaren.
  • Leerlingen bij Pleion-scholen scoren hun competenties voor met name leerstrategieën inzetten en samenwerkend leren hoger dan leerlingen in het regulier onderwijs doen. Bij zelfreflectie is een verschil te zien, maar in mindere mate.
  • Er zijn verschillen in de waardering van de competenties tussen jongens en meisjes. Meisjes beoordelen hun competenties rond het toepassen van leerstrategieën hoger dan jongens.

 

Vanuit deze analyse lijkt Pleion-onderwijs daadwerkelijk meerwaarde te leveren aan leerlingen op het vlak van zelfsturend leren.

 

RRR resultaten RRR resultaten2

 

Lees hier het hele rapport: KLIKKKKKKKKK

 

Reacties zijn uitgeschakeld.

Webdesign: Webgrades