Blog
08 januari, 2015 - 03:28 | Reacties staat uit voor Oud en nieuw: archeologie en nieuwbouw op de campus | Categorie: campus 

Oud en nieuw is net achter de rug. Een nieuw kalenderjaar en de blik is al weer op de toekomst gericht. En toen verscheen er een bericht. Veel oudere tijden dan de jaarwisseling herleven plotseling. Er worden opgravingen gedaan, precies op de plek waar nu het Markenhage College staat en waar Orion Lyceum en Michael College straks samen een campus gaan vormen. Over dat vroeger en die toekomst met mooi architectuur dit tweeledige bericht.

 

 

 

1. OUD

IJzertijdvindplaats onder terrein Markenhage College

Gedurende de kerstvakantie hebben archeologen van de gemeente Breda een onderzoek rondom het Markenhage College aan de Emerweg uitgevoerd. Het grasveld aan de Vuurvlinder, ten westen van de school, bleek de meest interessante locatie van het onderzoeksgebied. Hier zijn de sporen van een gebouw uit de IJzertijd (800 – 12 voor Christus) gevonden. Verkleuringen in de bodem laten de resten van 23 palen zien, die samen een plattegrond van een huis of gebouw vormen. In een aantal van de paalsporen zijn fragmenten van aardewerk aangetroffen, die uit de IJzertijd dateren. Nader onderzoek zal uitwijzen of het type gebouw en het aardewerk meer nauwkeurig te dateren zijn.

 

 

BR-401-14_3

 

Op slechts 300 meter ten noorden van het Markenhage College is in 1995 een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd op Emerakker. Hier zijn veel bewoningssporen uit de IJzertijd gevonden: huizen, bijgebouwen, waterputten en een klein grafveld. Met de vondst bij het Markenhage College weten we dat het bewoonde gebied in deze periode verder richting het zuiden heeft gereikt.

 

BR-401-14_structuur_topo

bron: http://erfgoed.breda.nl/nieuws/ijzertijdvindplaats-onder-terrein-markenhage-college

 

2. NIEUW

Meer beeld en info over Boris Zeisser, 24h architecten en nieuwbouw campus

 

Ouders, leerlingen en personeel weten al lang dat er een mooi nieuw gebouw aan komt. De eerste beelden zijn al verschenen in nieuwsbrieven, op dit blog, en prijken ook op school om te bekijken. De architect Boris Zeisser en zijn bureau 24H hebben een website en blog waar je meer te weten kunt komen. Hieronder de bekende zij- en vooraanzichten, en een nog niet door Orion gepubliceerd beeld van de achterkant van het nieuwe gebouw. Wie benieuwd is naar andere gebouwen van hem, waaronder ook scholen, kijkt even naar het portfolio via deze LINK.

 

Wil je meer weten over de thematiek in zijn werk of gewoon even op het blog kijken dan kun je daar ook terecht.

 

Afbeelding1 Afbeelding2

 

273do1

Reacties zijn uitgeschakeld.

Webdesign: Webgrades