Blog
25 juni, 2014 - 11:37 | Reacties staat uit voor Orion & PLEION: meer RRR in het onderwijs | Categorie: Geen categorie 

Binnen het Platform Eigentijds Onderwijs (PLEION), gisteren op Orion voor periodiek overleg, is een onderzoek gedaan naar de drie R-en die horen bij persoonlijk en zelfsturend leren. Doel was om uit te vinden of, en zo ja hoe, scholen het individuele leren van de leerling inzichtelijk kunnen maken. Hieronder beeld van de deelnemers aan het overleg gisteren op Orion, met schoolleiders van PLEION en de rapporteurs van het onderzoek. VLNR Dave Drossaert (UNIC Utrecht), Reinier Gruijters (Amadeus, Leidsche Rijn), Madelief Keyser (Kennisnet), Maria Michels (De Nieuwste School Tilburg), Rudy Schipperen, Marius van Zandwijk (Kennisnet),  Bert Schuller (Arte College Almere), Sjef Drummen (Niekee/Agora Roermond), Erik Peperkamp, (SSgN Nijmegen), Erik Denessen, Arend Smit (Corlaer Nijkerk) Lou Brouwers, (IJburg Amsterdam), Elly Loman (Vathorst Amersfoort). Met dank aan Anna Krasko voor de foto.2014 06 24pleion1

 

Een korte toelichting op dat onderzoek. Rust, Reinheid en Regelmaat? Welnee, Richting, Ruimte en Ruggesteun. Dit zijn de nieuwe sleutelwoorden in het onderzoek dat op PLEION-scholen en ‘reguliere’ scholen werd gehouden. Door middel van enquête en interviews is inzichtelijk geworden dat:

1. bij meer zelfsturend leren een aantal factoren doorslaggevend zijn: eigen regie, vertrouwen, motivatie, zelfreflectie, werkreflectie, samenwerken en leerstrategie.

2. De PLEION-scholen significant beter scoren op deze resultaten. Deze scholen besteden ieder op hun eigen manier aandacht aan de drie R-en en de factoren van belang worden door de leerlingen in sterkere mate ervaren.

 

Goed nieuws. PLEION scholen en hun manier van werken komt zo sterker te staan. Het is immers eindelijk meetbaar geworden dat de manier van werken resultaat heeft te bieden waar leerlingen baat bij hebben. In het nog uit te komen artikel hierover zullen de wetenschappelijke aanpak en achtergronden verder uit de doeken worden gedaan. Het onderzoek is opgezet door onderzoeksinstituut TNO en Kennisnet, waarmee de verbinding met scholen werd gelegd. Overigens past het onderzoek in een landelijke trend, ook buiten het onderwijs, van kennisinnovatie over leren.  Zo kwamen uit publicaties van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen, en onderwijsadviesbureau KPC groep erkenning van het belang van de aanpak met de drie R-en en genoemde factoren. In overheid en bedrijfsleven dringt het denkmodel ook langzaam binnen; als we een google-zoekactie er op loslaten ploppen er allerhande adviesbureaus en zelfs gemeentes op die het model meenemen.

Reacties zijn uitgeschakeld.

Webdesign: Webgrades