Blog
02 april, 2014 - 12:36 | Reacties staat uit voor Landelijk meer erkenning voor Orion-onderwijs | Categorie: Geen categorie 

In landelijke pers en vakbladen is de laatste maanden meer aandacht voor onderwijs en leren zoals we dat op Orion al jaren doen. Staatssecretaris Dekker en Paul Rosenmoller van Eerst de Klas bijvoorbeeld. Hieronder een tweetal opmerkingen die benadrukken dat individuele trajecten, persoonlijk leren en gedifferentieerd lesgeven van belang zijn.

1. Staatsecretaris Dekker. Bron: http://www.ingrado.nl/actueel/news/vo_raad_juicht_ruimte_voor_maatwerk_toe

“In een reactie op het plan van aanpak toptalenten 2014-2018 van staatssecretaris Sander Dekker zegt de VO-raad blij te zijn met de voorgestelde aanpassing van wet- en regelgeving om meer maatwerk in de scholen mogelijk te maken. Volgens de VO-raad komt Dekker hiermee tegemoet aan de behoefte van scholen om meer gedifferentieerd onderwijs te kunnen geven. Verder vindt de VO-raad het belangrijk “dat het in het plan van aanpak gaat om alle uitblinkers, dus ook die in het vmbo en havo, én de leerlingen die op andere dan het cognitieve vlak bijzonder presteren.”

 

Leerlingenvervoer

 

 

 

 

2. Paul Rosenmoller, Eerst de Klas. Bron: Facebookpagina Eerst de Klas, LINK

Paul Rosenmöller (VO-raad) bepleitte onlangs: “Goed onderwijs is niet het hoogste diploma. Het gaat ook om het ontwikkelen van vaardigheden als creativiteit, ondernemerschap en sociale vaardigheden. Wat ons betreft, verlaat daarom elke leerling het vo binnenkort met een diploma voor de cognitieve vakken én een document waarin inzicht wordt gegeven in de opgedane vaardigheden en de verrichte activiteiten, binnen en buiten de school. Een soort vaardigheidsdiploma dus.”

images

 

Reacties zijn uitgeschakeld.

Webdesign: Webgrades